Search

อสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร ???ทุกคนคงเคยมีคำถามในใจว่า ท่านอยากได้อสังหาริมทรัพย์ประเภทไหน, อสังหาริมทรัพย์เหมาะสมกับท่านไหม, อสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร วันนี้คุณศศพินทุ์จะช่วยอธิบาย และชื้แจ้งเพื่อให้พี่น้องมีความเข้าใจ เพื่อสามารถตัดสินใจในการตัดสินใจซื้อ สังหาริมทรัพย์ที่ดี คุ้มค่าในราคา และ เหมาะสมกับความต้องการของครอบครัว


การตัดสินใจซื้อสังหาริมทรัพย์ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในชีวิตเพราะ ท่านจะต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลานานพอสมควร และถ้าตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ ไม่ได้หมายความว่าท่านจะเปลี่ยนใจ หรือคืนอสังหาริมทรัพย์กลับไปได้ง่าย อย่างแรกท่านต้องถามตัวท่านเองว่า อยากได้อะไร ต้องการอะไร ตั้งจุดเป้าหมายขึ้นมา และดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ไป ถึงจุดมุ่งหมาย

เช่น ถ้าท่านมองหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยของท่านเองหรืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาจจะมองหาอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และ มีคนอยู่อาศัย (Existing Real Estate) เช่น


Detached dwelling คือ บ้านเดียวพร้อมพื้นที่ดิน โดยที่ตัวบ้านไม่ติดกับบ้านคนอื่น และ มีบ้านเลขที่เดี่ยวๆๆ เป็นของอสังหาริมทรัพย์เอง ซึ่งท่านมีส่วนความเป็นเจ้าของพื้นที่ดินเป็นของตัวเองพร้อมโฉนด เช่น 9 Battles road
Unit/Townhouse คือ บ้านที่กำแพงติดกับบ้านถัดไป อสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นสองชั้น หรือ หนึ่งชั้น ก็เป็นไปได้ ส่วนบ้านเลขที่จะมีการบอกหน่วยแยกย่อย ท่านจะมีความเป็นจ้างของพื้นที่ดินเป็นของตัวเอง ส่วนพื้นที่ดินโดยปกติจะขนาดเล็กลงมากว่า detached dwelling house การแบ่งโฉนดเป็นของท่านเองจากพื้นที่ดินที่อยู่ในcomplex เดียวกัน เช่น Unit 1, No.5 Wattles street ในหนึ่ง complex จะมีจำนวนน้อย ประมาณ 3- 8 unit in one complex


Old style apartment คือ การที่เป็นห้องหลายๆ ห้องติดกัน ส่วนมากจะเป็นแค่สองชั้นในเมลเบิร์น และจำนวนห้องประมาณ 10-12 ต่อcomplex ซึ่งแต่ละ unit อาจจะมี หนึ่งห้องนอน, สองห้องนอน ทุกคนที่เป็นเจ้าของจะรวมชื่ออยู่ในโฉนดอันเดียวกัน ไม่ได้บอกระบุบว่าท่านเป็นเจ้าของพื้นที่ดินตำแหน่งไหน เพราะทุกคน share ความเป็นเจ้าของที่ดินรวมกัน


บางท่านอาจสนใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อใหม่ไม่เคยมีใครอาศัยอยู่มาก่อน เพื่อความต้องการสร้างตัวตึกอาคาร และ การตกแต่งภายในตามความต้องการขอท่าน เช่น


Buying Off the plan คือ การซื้ออพาร์ทเมนต์จากการดูแบบ drawing plan ท่านจะไม่เห็นตัวอาคารหรือตึกที่เป็นตัวตนจริง บ้างครั้งอาจจะมีอาพาต์เมนต์ paper make building model ตัวอย่างให้ท่านเดินชม(ขนาดย่อส่วนจากของที่จะสร้างจริง หรือ computer generate design ส่วนมากในการที่สร้างโครงการให้เสร็จโดยสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ 12-18เดือน หรือ นานกว่าก็อาจเป็นไปได้ ซึ่งถือว่าเป็นเวลานานพอสมควรในการรอกว่าสังหาริมทรัพย์จะสร้างเสร็จสมบูรณ์Land releases คือ การที่ท่านซื้อพื้นที่ดินเปล่าที่เพิ่งจะมีการตัดแบ่งขายจากโฉนดอันใหญ่ มีการตัดย่อยๆ ออกมา หลังจากนั้นให้ท่านมีตัวเลือกว่าจะสร้างบ้านเลยหลังจากโฉนดตัดแบ่ง หรือ รอจนกว่าสถานะทางการเงินของท่านพร้อม อาจจะเป็นหนึ่งปี ,ครึ่งปี หรือสองปีตามความต้องการของท่าน ยังรวมไปถึงท่านสามารถเลือกบริษัทก่อสร้างที่ท่านไว้ใจ, ชอบในการออกแบบ, เปรียบเทียบราคาให้เหมาะสมกับงบประมาณ หรือ ยอดกู้ที่ท่านได้รับอนุมัติมาจากธนาคาร โครงสร้างการกู้เงินจะเป็นสองส่วน (two loans) ส่วนแรก: กู้เงินเพื่อซื้อพื้นที่ดิน, ส่วนที่สอง: กู้เงินเพื่อการก่อสร้าง(Construction Loan)


House and land package คือ เหมือนการเปรียบเทียบในการซื้อหมู่บ้านจัดสรรในประเทศไทย ส่วนใหญ่ house and land package คนที่จัดการขายคือ developer ผู้ที่ได้ซื้อพื้นที่ขนาดใหญ่จากทางรัฐบาลแล้วมาจัดสรร และแบ่งขายให้กับผู้ซื้อ โดยที่ developer จะมีแบบผังของการตัดขายพื้นที่ดินให้ท่านเลือก ขั้นแรกท่านสามารถเลือกที่ดินจากตัวเลือกของ developer แต่ท่านจะซื้อขนาดตามความพอใจของท่านไม่ได้ ถึงอย่างไร developer ก็มีตัวเลือก ให้เลือกพอสมควร

ขั้นที่สองผู้ซื้อจะต้องตัดสินใจเลือกบ้านแบบบ้านจาก developer ซึ่งจะมีบ้านตัวอย่างให้ท่านเลือก ถ้าเป็นโครงการใหญ่ ส่วนมาก developer จะมีบ้านตัวอย่างให้ท่านเดินเข้าชม โดยปกติ house and land package ท่านจะต้องซื้อที่ดิน และสร้างบ้านด้วยกันจาก developer บริษัทเดียวกันเป็นการซื้อรวมกันแบบ package


New apartment in the large development คือ คอนโดมิเนียม หรือ อาพาต์เมนต์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีจำนวนมากห้องชุด ซึ่งโดยปกติจะมากกว่าร้อยห้องขึ้นไป และรวมไปถึงตัวอาคารจะสูงเป็นร้อยชั้นก็เป็นไปได้ apartment อยู่ในใจกลางเมือง CBD ของเมลเบอร์ ซึ่งมีความสะดวก, สบาย, คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่สูง เพราะในอาคารจะรวม swimming pool, gym, fitness club ในทางที่กลับกันค่าใช้จ่าย body corporate จะสูงเพราะทุกคนที่อยู่ใน apartment ต้องแบ่งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาส่วนรวม
Buying Off the plan, House and land package และ Land releases สามารถมีสิทธ์ในการได้ stamp duty concession and FHOG: first home own granted ซึ่งเป็นการช่วยในการเพิ่มกำลังในการซื้ออสังหาริมทรัพย์สำหรับท่านที่ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยเป็นครั้งแรก

ในการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แบบ House and land package และ Land releases โดยปกติประกอบด้วยสองส่วนของการกู้ยืมเงินจากธนาคาร ขั้นแรก- กู้เงินเพื่อซื้อที่ดิน , ขั้นสอง-กู้เงินเพื่อก่อสร้าง (construction loan) ซึ่งธนาคารจะจ่ายเงินค่าก่อสร้างเป็นงวดๆ ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้าง แบ่งจ่ายแต่ละขั้นของการก่อสร้าง ส่งผลให้ยอดการเป็นหนี้กับทางธนาคารเพิ่มขึ้นทีละขั้น ท่านจะต้องเสีย ดอกเบี้ย ณ จุดที่ยอดหนี้ค่อยเพิ่มขึ้น เมื่อโครงการสำเร็จท่านถึงจะเริ่มเสียดอกเบี้ยในจำนวนยอดกู้เต็ม

คุณศศพินทุ์เข้าใจว่าตอนนี้ตลาดทางอสังหาริมทรัพย์ของเมลเบิร์น ผู้คนกำลังสนใจเป็นอย่างมากในการสร้างบ้านใหม่ซึ่งจำเป็นต้องเลือกใช้บริการ Construction Loan จากทางธนาคาร คุณศศพินทุ์จะกลับมาในฉบับหน้าเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจให้กับทุกท่าน คุณศศพินทุ์หวังว่าในจากสารข้อมูลจากฉบับนี้ ถ้าท่านมีคำถาม ปัญหา หรือ อยากได้คำแนะนำ สามารถติดต่อสอบถามคุณ ศศพินทุ์ เปรมสาย และทีมงาน ได้ทุกเวลา

25 views0 comments